1

Tikšanās un galveno mērķu apspriešana

Lai saprastu jūsu uzņēmuma, produkta vai pakalpojuma vajadzības, galvenos mērķus un izaicinājumus un atrastu veidu, kā tos sasniegt, aicinām uz aptuveni 1 stundu garu tikšanos un gardas kafijas tasi. Lai tikšanās noritētu raitāk, pirms tikšanās, lūdzu, aizpildiet pievienoto formu. Ja nebūsiet aizpildījuši, tas arī nekas – tikšanās laikā aizpildīsim šo formu kopīgi. Un neuztraucieties – tikšanās ir pilnīgi bezmaksas un neuzliek nekādas saistības, ja tomēr pārdomāsiet.
2

Piedāvājuma izstrāde

Ņemot vērā uzņēmuma vajadzības un mērķus, izstrādāsim piedāvājumu, kas vislabākajā, ātrākajā un efektīvajā veidā tos sasniegs. Aprēķināsim finansiālo ieguldījumu, laika plānu un mārketinga atdevi, ja šajā posmā tiks izvēlēti konkrēti taktiski risinājumi, vai arī piedāvāsim labāko veidu tirgus izpētei, papildus datu iegūšanai un uzvarošas mārketinga stratēģijas izstrādei.
3

Mārketinga stratēģijas un plāna izstrāde

Analizēsim uzņēmumā pieejamos iekšējos datus, pētīsim tirgus tendences un konkurentus. Ja nepieciešams, veiksim papildus mārketinga pētījumus padziļinātai mērķa auditorijas un konkrētās situācijas izpētei.
4

Zīmola stāsta radīšana

Izmantojot mārketinga instrumentus un iesaistot uzņēmuma darbiniekus īpašā profesionāli moderētā «prāta vētrā», palīdzēsim jūsu uzņēmumam izkristalizēt būtiskāko un unikālāko savā darbībā, kā arī ņemt to par pamatu veiksmīgai zīmola saturiskai un vizuālajai komunikācijai.
5

Vizuālās identitātes un reklāmas materiālu radīšana

Vadoties no izstrādātā zīmola stāsta un zīmola galvenajām vērtībām, izstrādāsim piemērotāko vizuālo risinājumu gan uzņēmuma logo, gan citiem vizuālās identitātes (piem., vizītkartes, veidlapas, iepakojuma dizaina) vai reklāmas materiāliem.
6

Mārketinga aktivitāšu realizācija

Piedāvājam ne tikai saplānot, bet arī realizēt visas ieteiktās aktivitātes, ņemot uz saviem pleciem rūpes par to, lai viss notiktu pareizajā laikā, pareizajā vietā un visefektīvākajā veidā.
7

Rezultātu novērtēšana un atskaišu sagatavošana

Profesionāli vadīt var tikai to, ko var izmērīt, tādēļ pēc katras mārketinga kampaņas izmērīsim atdevi, sagatavosim pārskatāmu atskaiti ar ieteikumiem, ko varētu darīt vēl labāk nākamajā periodā.