Sky Beauty – mikropigmentācijas un kosmetoloģijas centrs

Paveiktais: Reklāmas kampaņu veidošana Meta un Google tīklos.